gea

Kring West Brabant

 

terug naar
vorige pagina

 


35 jaar GEA kring Westbrabant

viering 7e lustrum              

   Op zaterdag 12 april 2008 vond de viering plaats van ons 7e lustrum. Het Milieu Educatief Centrum te Breda stond die dag geheel ter onzer beschikking. Vanaf 13.30 uur werd iedereen gastvrij ontvangen met koffie en een “GEA 35 jaar” gebakje. Onder het genot van de koffie of thee was er volop gelegenheid de tentoonstelling die ter gelegenheid van het 7e lustrum was ingericht, te bezichtigen.

 

Na de officiële opening was het tijd voor een eenakter waarin GEA (Terry Elsten) en GOD (Ton Langeweg) verschenen die, vlak na de Schepping, duidelijk van mening verschilden over het uiterlijk van de aarde tot dan toe. Volgens Gea was duidelijk te zien dat alles in zes dagen klaar had moeten zijn en was er geen rekening gehouden met de wensen van de toekomstige geologen, wiens belangen zij toch min of meer behartigde. Uiteindelijk kreeg ze van God toestemming om naar eigen inzicht met de continenten te schuiven en de elementen te mengen tot een iets avontuurlijker geheel.

Na de verschillende toespraken, vertrokken de gasten, waaronder Wilfred Moorer, Tine Hardeman en Herman van Dennebroek van Stichting Gea, Klarin Vink van Geode Zwijndecht en Dick Mol, voor een wandeling door de “Natuurtuin Wolfslaar”. De wandeling onder leiding van 2 deskundige IVN-gidsen door deze natuurtuin, speciaal aangelegd om te laten zien welke natuur er in het beekdallandschap rond Breda te vinden is, werd door nagenoeg iedereen als zeer interessant ervaren. Bovendien had de organisatie nog voor alle deelnemeners voor een knapzakje met een survivalpakketje voor onderweg gezorgd.

  fragment uit de eenakter “De eigenzinnige GEA”    

 

   

Tijdens de wandeling werden we door de gids op allerlei interessante zaken gewezen zoals een vleermuizenverblijf en een plaats waar we de rapunzel konden waarnemen. Heel zeldzaam. In Nederland komt deze plant slechts op twee plaatsen voor namelijk in de Achterhoek en in het Wolfsdonk. Bij terugkomst stond voor ieder een koele Schrobbelèr (een Tilburgse kruidenbitter) ingeschonken en ontvingen de deelnemers als aandenken aan dit lustrum een agaatschijf op een standaard en een speciaal voor de gelegenheid bedrukt heuptasje.

 

Daarna vertrok het hele gezelschap naar “de Fazanterie” in Ulvenhout voor het avondgedeelte.

Na de ontvangst met een drankje gaf Dick Mol 2 lezingen over de sabeltandtijger (die eigenlijk sabeltandkat zou moeten heten) en de Pleistocene Fauna. Dick wist dit op een dusdanige bevlogen en boeiende manier te brengen dat het inmiddels gereedstaande warme buffet koud dreigde te worden!

Onder het genot van een oogstrelend Spaans buffet en de daarbij behorende dranken werd vervolgens nog lang nagepraat over 35 jaar GEA en de expo.

 
het buffet zag er goed verzorgd uit en smaakte nog beter!

 

Bij het afscheid werden de organisatoren van de lustrumdag en de expositie tot blozens toe met complimenten overladen. Heerlijk om te horen! Het kan nooit genoeg gezegd worden: ook langs deze weg, iedereen bedankt, die op wat voor manier dan ook geholpen heeft, deze tentoonstelling en deze feestdag van onze Kring tot een succes te maken!

 

verslag: Terry Elsten & Wim Dumont     foto's: Wim Dumont

 
     


 
 


Alle rechten voorbehouden. Copyright 2002 - 2009 . Pagina's onderhouden door J. Bastiaansen