gea

Kring West Brabant

 

Terug naar beginpagina

 


Contactinformatie
&
Aanmelden

 


 

 Bestuur

 Voorzitter  dhr. T. Langeweg  tonlangeweg@gmail.com
 Penningmeester  mevr. H. van Meer-Gabriëls  helenevmeer@gmail.com
 Secretaris en ledenadministratie
 dhr. J. Bastiaansen  john.bastiaansen@gmail.com

 

   

 Nieuwsbrieven

 Redactie  dhr. H. van den Bosch  boschoomen@casema.nl

 Werkgroepen

 Paleontologie  dhr. H. van den Bosch  boschoomen@casema.nl

 Website

 Webmaster  dhr. J. Bastiaansen  john.bastiaansen@gmail.com

 

Lidmaatschap Om lid te zijn van de kring West-Brabant dient men tevens donateur te zijn van de stichting GEA. De gezamenlijke contributie bedraagt hiervoor met ingang van 2019   65,-   per kalenderjaar (Kring-jaarcontributie bedraagt 30,- + 35,- voor de landelijke Stichting GEA). Voor dit bedrag is het hele gezin lid en kan deelnemen aan alle activiteiten. Tevens ontvangt u 4 nummers van het Stichtingskwartaalblad "Gea". Gezamelijke contributie dient betaald te worden aan de penningmeester van GEA Kring West-Brabant.

Betalingen aan Kring West Brabant Rekening nummer NL90 INGB 0002 9563 18 t.n.v. Penn Kring West-Brabant van Stg Gea, Breda .

Bijeenkomsten werkgroepen. Informeer bij de hierboven genoemde contactpersonen.

 


 

Aanmelden.  Voor aanmelden als lid kunt u ook het aanmeldformulier gebruiken dat u zelf kunt afdrukken, invullen en opsturen.
(PDF-formaat, "Adobe Acrobat Reader" vereist)

 


 
 


Alle rechten voorbehouden. Copyright 2002 - 2023 . Pagina's onderhouden door J. Bastiaansen