gea

Kring West Brabant

 

Terug naar beginpagina

 


Algemene informatie

 


 

Stichting Geologische Activiteiten (GEA) en GEA Kring West Brabant

De Stichting Geologische Activiteiten (GEA) is opgericht in Amsterdam en concentreerde aanvankelijk haar activiteiten in en rondom de hoofdstad. Al gauw werd echter duidelijk, dat ook in andere delen van het land GEA-programma's gewenst waren. Dit resulteerde in het oprichten van regionale kringen, waarvan er nu acht zijn, bestuurd door lokale kringbesturen. GEA en de kringen hebben tot doel door en voor de leden op de diverse terreinen van de geologie kennisoverdracht en eigen activiteiten te bevorderen. De kringen bieden een gevarieerd programma van kringavonden, lezingen, cursussen, werkgroepen en excursies. De kringavonden vormen, alleen al door de gezellige sfeer, aantrekkelijke mogelijkheden om met gelijkgezinden contact te leggen.

De kring West-Brabant werd in 1973 in Roosendaal opgericht als regionaal onderdeel van de hierboven vermelde stichting GEA. Al vrij snel verhuisde de kring naar Breda, en heeft momenteel zo'n 30 leden welke uit heel West Brabant afkomstig zijn. In april 2023 vierden we in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch ons 50 jarig bestaan.

Leden van de Kring West Brabant zijn altijd donateur van de GEA (zie: Lidmaatschap). Als u lid wilt worden van de GEA, Kring West Brabant, meldt u dan aan middels het aanmeldingsformulier. De secretaris zorgt er dan voor dat u als donateur van de GEA wordt aangemeld. Voor de uitvoering van het kringprogramma betalen de leden een kring-contributie.

 

Activiteiten

 

Lidmaatschap

 

Bestuur

 

 

April 2023          Het kringbestuur

 


   


Alle rechten voorbehouden. Copyright 2002 - 2023 . Pagina's onderhouden door J. Bastiaansen